Type to search

News

UNHCR จับมือ Google ร่วมจัดงานวิ่งการกุศล ‘YouTube Run for UNHCR’

Share

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) จับมือ Google ประเทศไทย ร่วมจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงานวิ่งการกุศล YouTube Run for UNHCR ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนหลวง ร. 9 กรุงเทพฯ เพื่อระดมทุนสนับสนุนและช่วยเหลือการทำงานของ UNHCR ในการแก้ปัญหาวิกฤตผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรีสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย  และเหล่าครีเอเตอร์บน YouTube ได้เชิญชวนให้คนไทยเข้าร่วมงานวิ่งการกุศล YouTube Run for UNHCR ในครั้งนี้และยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัยในช่วงเวลาที่ยากลำบาก  กล่าวว่า “เราทุกคนในฐานะมนุษย์ด้วยกันควรให้ความช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน โดยต้องขอขอบคุณ YouTube ที่จัดงานดีๆ แบบนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนานาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้อีกทางหนึ่ง”

ปัจจุบัน ความต้องการการช่วยเหลือของผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงและความขัดแย้งในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทำให้จำนวนผู้ลี้ภัยสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ การทำงานของ UNHCR ทั่วโลกเกือบทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคด้วยความสมัครใจของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาล บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป

Google.org ได้ทำงานร่วมกับ UNHCR เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาผู้ลี้ภัยและระดมทุนสนับสนุนการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยให้ดีขึ้น เบน คิง Country Director, Google ประเทศไทย กล่าวว่า “Google รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ UNHCR ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัย จำนวนการอพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกสูงขึ่้นเป็นประวัติการณ์ และเราอยากช่วยเหลือในสิ่งที่เราสามารถทำได้ซึ่ง Google เป็นผู้สนับสนุน UNHCR มาอย่างยาวนาน โดยให้การสนับสนุนในกรณีฉุกเฉิน การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และการศึกษาแก่ผู้อพยพ”

รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรงานYouTube Run for UNHCRในครั้งนี้ จะมอบให้กับ UNHCR เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการมากที่สุด รวมถึงการดำเนินงานในกรณีฉุกเฉินทั่วโลก เช่น วิกฤตผู้ลี้ภัยในซีเรีย เยเมน อัฟกานิสถาน และบังคลาเทศ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานYouTube Run for UNHCRสามารถซื้อบัตรได้ที่ www.fabmotion.co.th/youtuberunforunhcr 

YouTube Run for UNHCR


บทความนี้เรียบเรียงโดยทีมงาน MOVER

mover.in.th@gmail.com


บทความนี้เรียบเรียงขึ้นโดย ทีมงาน MOVER

mover.in.th@gmail.com
Tags