Day & Night @ One Nimman แลนมาร์คแห่งใหม่ใน เชียงใหม่

สี่แยกรินคำกลางเป็นหัวใจของเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ เพราะทั้งเป็นที่ตั้งของห้างสรรสินค้า MAYA และย่านนิมมานเหมินท์ที่อัตราการเติบโตของธุรกิจของคนรุ่นใหม่อย่างรวดเร็ว ในปี 2017 ที่กำลังก้าวเข้า 2018 นี้  โครงการห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เรากำลังกล่าวถึง One Nimman แลนมาร์คแห่งใหม่ล่าสุดที่ใครๆก็ต้องไปเยือน One Nimman แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ ได้แก่ …

Like Mover

ติดตาม Mover Facebook ได้ที่นี่
กด Like เลย